1ο Πακέτο βάπτισης:

Βιντεοσκόπηση και μοντάζ από το μυστήριο και τη δεξίωση  
Τέσσερα αντίγραφα  dvd
Τρίλεπτο μονταρισμένο video clip
Φωτογράφιση του μυστηρίου και της δεξίωσης
Ένα αντίγραφο  dvd με όλες τις φωτογραφίες σε πλήρη ανάλυση χωρίς υδατογράφημα
Ένα ψηφιακό άλμπουμ σε διάσταση 30χ60 ανοιχτό, αποτελούμενο από 20 σαλόνια
Ένα ψηφιακό άλμπουμ 20χ40, αποτελούμενο από 20 σαλόνια
50 Εκτυπωμένες φωτογραφίες σε μέγεθος 13Χ18 Cm

2ο Πακέτο βάπτισης:

Βιντεοσκόπηση και μοντάζ από το μυστήριο 
Τέσσερα αντίγραφα  dvd
Τρίλεπτο μονταρισμένο video clip
Φωτογράφιση του μυστηρίου 
Ένα αντίγραφο  dvd με όλες τις φωτογραφίες σε πλήρη ανάλυση χωρίς υδατογράφημα
Ένα ψηφιακό άλμπουμ σε διάσταση 30χ60 ανοιχτό, αποτελούμενο από 15 σαλόνια
Ένα ψηφιακό άλμπουμ 20χ40, αποτελούμενο από 15 σαλόνια
30 Εκτυπωμένες φωτογραφίες σε μέγεθος 13Χ18 Cm


3o Πακέτο βάπτισης:

Βιντεοσκόπηση και μοντάζ από το μυστήριο 
Τέσσερα αντίγραφα  dvd
Τρίλεπτο μονταρισμένο video clip
Φωτογράφιση του μυστηρίου 
100 φωτογραφίες σε διάσταση 13χ18