1ο Πακέτο γάμου:

Βιντεοσκόπηση και μοντάζ από την προετοιμασία της νύφης και του γαμπρού, του μυστηρίου, μετά το μυστήριο,  της δεξίωσης (δύο ώρες από την άφιξη των νεόνυμφων) 
Τέσσερα αντίγραφα  dvd
Τετράλεπτο μονταρισμένο video clip
Φωτογράφιση από την προετοιμασία της νύφης και του γαμπρού, του μυστηρίου, μετά το μυστήριο,  της δεξίωσης (δύο ώρες από την άφιξη των νεόνυμφων)
Φωτογράφιση επόμενης ημέρας
Ένα αντίγραφο  dvd με όλες τις φωτογραφίες σε πλήρη ανάλυση χωρίς υδατογράφημα
Οργάνωση και προβολή φωτογραφικού video στο χώρο της δεξίωσης
Ένα ψηφιακό άλμπουμ σε διάσταση 35χ70 ανοιχτό, αποτελούμενο από 30 σαλόνια
Τρία ψηφιακά άλμπουμ σε διάσταση 20χ40 ανοιχτό, αποτελούμενα από 20 σαλόνια
100 εκτυπωμένες φωτογραφίες σε διάσταση 13χ18
Ένας καμβάς 60x40

 2ο Πακέτο γάμου:

Βιντεοσκόπηση και μοντάζ από την προετοιμασία της νύφης και του γαμπρού, του μυστηρίου, μετά το μυστήριο,  της δεξίωσης (δύο ώρες από την άφιξη των νεόνυμφων)
Τέσσερα αντίγραφα  dvd
Τετράλεπτο μονταρισμένο video clip
Φωτογράφιση από την προετοιμασία της νύφης και του γαμπρού, του μυστηρίου, μετά το μυστήριο,  της δεξίωσης (δύο ώρες από την άφιξη των νεόνυμφων)
Φωτογράφιση επόμενης ημέρας
Ένα αντίγραφο  dvd με όλες τις φωτογραφίες σε πλήρη ανάλυση χωρίς υδατογράφημα
Ένα ψηφιακό άλμπουμ σε διάσταση 30χ60 ανοιχτό, αποτελούμενο από 25 σαλόνια
Ένα ψηφιακό άλμπουμ σε διάσταση 20χ40 ανοιχτό, αποτελούμενο από 20 σαλόνια
100 εκτυπωμένες φωτογραφίες σε διάσταση 13χ18

3ο Πακέτο γάμου:

Βιντεοσκόπηση και μοντάζ από την προετοιμασία της νύφης και του γαμπρού, του μυστηρίου, μετά το μυστήριο, της δεξίωσης (δύο ώρες από την άφιξη των νεόνυμφων)
Τέσσερα αντίγραφα  dvd
Τετράλεπτο μονταρισμένο video clip
Φωτογράφιση από την προετοιμασία της νύφης και του γαμπρού, του μυστηρίου, μετά το μυστήριο,  της δεξίωσης (δύο ώρες από την άφιξη των νεόνυμφων), 
200 φωτογραφίες σε διάσταση 13χ18
Ένας καμβάς 60x40